Av. Blondel 11, 2n. - 25002 Lleida     Telèfon i Fax 973 269 307
 

 

Inici

Breu història

Perquè és necessària la FAMPAEC

Què farà la FAMPAEC

Publicacions de la FAMPAEC

Estatuts de la FAMPAEC

Junta de la FAMPAEC

Enllaços d'interès

Perquè és necessària la federació de pares de l'escola cristiana

La Federació és necessària per molts motius, i ens aporta molts avantatges, com ara:

- unificar criteris, esforços i iniciatives de les Ampes, allà on la unitat sigui un avantatge.

- Defensar els interessos dels pares d'alumnes de l'Escola Cristiana concertada davant els organismes educatius on tenim dret a representació (Consell Escolar Municipal, Comissió d'Escolarització i Matriculació, Conselleria d'Ensenyament, Confederació Catalana d'Escoles Cristianes, etc). Hem de fer sentir la nostra veu, en benefici de l'educació dels nostres fills.

- Ajudar a cada AMPA en temes puntuals que necessitin la força de la Federació.

- Representar els pares de l'Escola Cristiana de Lleida davant la premsa local i en qualsevol fòrum on calgui.

- Informar i formar les Ampes dels Centres sobre temes d'interès general (cursos, xerrades, publicacions, assessorament, ...)

- Intercanviar experiències entre els Ampes (activitats, formes de gestió...)

- I moltes més coses que ja parlarem més endavant.


 

LES NOSTRES ESCOLES
Per a més informació:  fampaec@hotmail.com