La Federació és necessària per molts motius, i ens aporta molts avantatges, com ara:

  • Unificar criteris, esforços i iniciatives de les Ampes, allà on la unitat sigui un avantatge.
  • Defensar els interessos dels pares d’alumnes de l’Escola Cristiana concertada davant els organismes educatius on tenim dret a representació (Consell Escolar Municipal, Comissió d’Escolarització i Matriculació, Conselleria d’Ensenyament, Confederació Catalana d’Escoles Cristianes, etc). Hem de fer sentir la nostra veu, en benefici de l’educació dels nostres fills.
  • Ajudar a cada AMPA en temes puntuals que necessitin la força de la Federació.
  • Representar els pares de l’Escola Cristiana de Lleida davant la premsa local i en qualsevol fòrum on calgui.
  • Informar i formar les Ampes dels Centres sobre temes d’interès general (cursos, xerrades, publicacions, assessorament, …)
  • Intercanviar experiències entre els Ampes (activitats, formes de gestió…)
  • I moltes més coses que ja parlarem més endavant.