Els pares i les mares tenim els nostres drets

  • Tenim el dret d'escollir el tipus d'educació que desitgem per als nostres fills/filles.
  • Tenim el dret d'elegir lliurement l'escola on volem que s'eduquin els nostres fills/filles, tant si és pública com si és privada.
  • Tenim el dret d'asseguraEsto es una pruebar que els nostres fills/filles rebin una educació de qualitat.
  • Tenim del dret d' bbbsbsbcola pública o una escola concertada que imparteixi els ensenyaments bàsics i obligatoris amb caràcter de gratuïtat.
  • Tenim el dret a participar en la vida de l'escola a través dels òrgans col·legiats establerts.
  • Tenim el dret a rebre informació periòdica sobre el progrés dels nostres fills/filles.
  • Tenim el dret a ser escoltats pels professors.
  • Tenim el dret a constituir l'associació de pares i mares i a participar-hi activament.

Inseguretat en l’àmbit de l’educació escolar

Motiu de preocupació de les AMPAs és la seguretat a l'entorn de les escoles, no tant sols des de la perspectiva del trànsit sinó de manera més global (venda de drogues, bandes, absentisme, etc.). Darrerament hem tingut que lamentar la pèrdua d'infants víctimes d'accidents de trànsit, tant a Lleida com arreu de Catalunya. El pare d'una d'aquestes víctimes ha creat una web proteccioinfantil.org per difondre la problemàtica de la seguretat i poder reclamar a instàncies superiors tota una sèrie de mesures per a la defensa i seguretat dels nostres fills.